måndag 21 november 2016

Källkritik på nätet

Källkritik på nätetDen här guiden ger dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. Från Internetstiftelsen.

screen-shot-2016-11-08-at-14-46-47
                                                                   Källkritik på internet

torsdag 17 november 2016

måndag 14 november 2016

Skapa NE-konto

Skapa NE-konto

Gå in på NE.se från en dator på din skola. Du kan alltså inte skapa kontot hemma.

Klicka på den runda blå gruppsymbolen uppe till höger på sidan och sedan på Skapa personligt konto.
Välj Elev & Student - Grundskola & Gymnasium.
Fyll i uppgifterna och klicka “skapa konto”.

När du har skapat ditt konto skickas dina personliga inloggningsuppgifter till den e-postadress du uppgett.
Detta gäller både elever och personal.

måndag 7 november 2016

Vinnarna i Halloweenquizet

Nu avslöjar vi vinnarna i bibliotekets rysliga Halloweenquiz!
1:a pris går till Amy Neilan SA16A

2:a till 4:e pris går till Fartun Hussein NA14C, Hanna, Elin och Gabriella i SA14E

Välkommna till biblioteket för att hämta ut era priser!

onsdag 26 oktober 2016

VÄLKOMNA

VÄLKOMNA


På fredag omvandlas bibliotekets skönlitterära avdelning till skräckkabinett 
med quiz och godsaker mellan kl 10 - 14. 
Testa dina kunskaper inom skräck och fasor och vinn fina priser.

torsdag 13 oktober 2016

Informationskällor Mänskliga rättigheter

Tips på sidor om du ska arbeta med mänskliga rättigheter 

Amnesty international library - Arkiv med Amnestys rapporter och nyheter om mänskliga rättigheter i olika länder.

Bayefsky.com - En databas som innehåller FN-dokument rörande mänskliga rättigheter.

Diskrimineringslag

Do.se - Diskrimineringsombudsmannen

Expo - stiftelse som arbetar mot intolerans

FN:s sida om mänskliga rättigheter

Human Rights Watch

Human Rights Library - University of Minnesota

Lagrummet - Portal till svensk rättsinformation.

Mänskliga rättigheter - Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Raoul Wallenberg Institute - Akademiskt institut för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

SO-rummet

UNESCO

Samling mot rasism - Regeringens satsning mot rasism


fredag 7 oktober 2016

Informationskällor GENUS

Tips på sidor att utgå ifrån om du ska jobba med genus - och jämställdhetsfrågor

By NATO Training Mission-Afghanistan (Gender Gap  Uploaded by russavia) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Från Göteborgs universitet: Nationella sekretarietet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet
Arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Allt om jämställdhet: Youtubekanal
Bl a om härskartekniker

Jämställ.nu
Fakta och nyheter om jämställdhet.


DO - Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Mångfald i arbetslivet
Litteratur, länkar, rapporter att ladda ner och mycket mer om mångfald i arbetslivet


Diskrimineringslag

UR Genusmaskineriet
För att se fler filmer i serien Genusmaskineriet - logga in med ditt NE-konto och klicka på fliken Access på UR

Kunskapsbanken Samlad kunskap för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter

Gena I GENA kan du söka referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. 

Kvinnsam Nationellt bibliotek för genusforskning


tisdag 27 september 2016

Informationssökning Kemi

                                                                                                Bild: Colourbox

Här kan du hitta information inom ämnet Kemi


Artikelsök
Databas med material ur två svenska dagstidningar och 240 tidskrifter. Nås endast på skolan.


Kemivärlden 
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift är Skandinaviens största tidning på området kemi, kemiteknik och bioteknik. 

Forskning.se
Vill nå ut med resultat från offentligt finansierad forskning till allmänheten

Forskning och framsteg
Populärvetenskaplig tidskrift som i lättlästa artiklar informerar om all slags forskning med tonvikt på naturvetenskap, medicin, teknik, historia och arkeologi.


DOAJ
(Directory of Open Access Journals) är en katalog över fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter på webben.

Google Scholar
Sök efter vetenskaplig litteratur på webben.


DiVA 
Är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner.


SwePub 
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (materialet ofta fritt tillgängligt i fulltext)

Uppsök
Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Har du lånekort på Malmö stadsbibliotek kan du använda dig av MasterFILE Elite (EBSCO). Du måste ha pinkod och användarnamn aktiverat.

Engelskspråkig databas med över 1 000 tidskrifter och faktaböcker inom näringsliv, hälsa, utbildning, vetenskap och mångkulturella frågor. Flertalet artiklar i fulltext (obs! under "search options" - klicka i ruta för "full text").RCS (Royal Chemistry Society)
http://www.rsc.org/resources-tools/research-tools/#access
http://www.rsc.org/chemistryworld/researchPubMed  Medicinsk databas med vissa länkar till fulltext.


Biogasportalen

Energiforsk, publikationer  Om energigaser

Livsmedeldatabasen  Sök näringsinnehåll i mat

Fineli - Institutet för hälsa och välfärd  Information om närinssammansättning i livsmedel

onsdag 21 september 2016

tisdag 20 september 2016

Informationskällor Psykologi

Tips på sidor om du ska jobba med psykologi i ditt gymnasiearbete


Diva - digitalt arkiv för svenska forskningspublikationer och studentuppsatser

DOAJ - En katalog över vetenskapliga open access tidskrifter från hela världen, inom alla ämnen

EBSCO - artiklar på engelska (via Malmö stadsbibliotek)

Forskning.se

Google Scholar

Kunskapsguiden - information om psykisk ohälsa

Malmö högskolas bibliotekskatalog

Modern psykologi - tidskrift

Nationalkommittén för psykologi - främjar forskning och utveckling inom psykologi ämnet

Psykologifabriken - sprider psykologisk kunskap via bloggar

Psykologiguiden - kunskap om psykologi och psykologilexikon

Psykologtidningen - tidskrift ges ut av psykologförbundet

Psykisk hälsa - Tidskrift för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av mentalsjukdomar

SwePub- vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Svensk MeSH - hitta medicinska sökord


måndag 22 augusti 2016

Novis? Så här går det till i biblioteket

Nedan följer information som kan vara bra att känna till när du lånar böcker eller andra medier från biblioteket. 
Det är inte särskilt roligt med regler men se det mer som riktlinjer som underlättar för dig och andra låntagare. Först och främst vill vi meddela att du så klart är hjärtligt välkommen och vi hoppas att du kommer få användning av biblioteket, bibliotekarierna och de tjänster som vi erbjuder Vi hjälper dig gärna att hitta rätt och vi förutsätter att du kommer och pratar med oss om du undrar över något eller vill ha hjälp. Men nu vidare till lite praktiska tips och viktig information som är bra att känna till när du ska låna hos oss:

När du börjar på skolan får du ett kort som fungerar som ett skol-id och som du alltid ska ha med dig till skolan. Det kortet använder du även när du ska låna medier i biblioteket (utan det kortet får du inte låna). Med kortet kan du på egen hand låna i vår utlåningsapparat och där kan du även återlämna lånat material. Kolla alltid upp när du har återlämnat material att det verkligen har avregistrerats från ditt konto.

Baktill på ditt skol-id finns en streckkod och en sifferkod. Den sifferkoden använder du när du vill logga in på dina sidor i bibliotekskatalogen SELMA. På ditt konto finns information om dina lån och när de ska lämnas tillbaka. Du kan även förnya lån i SELMA. Du kan inte förnya läromedel eller lån som redan är försenade eller som är reserverade av någon annan, då måste du lämna tillbaka gällande medier eller prata med bibliotekarien.

Lovely Book! By: Tim Geers CC: AT, SA

När du lånar något från biblioteket tar du också ansvar för det du lånar. Biblioteket skickar alltid ut påminnelser till din skolmejl när det är dags att lämna tillbaka men du måste också ha koll på dina exemplar och när de ska lämnas tillbaka. Om du har försenat material får du slutligen hem en faktura, du blir skyldig att betala 300 kr per bok och 555 kr för miniräknare. Om du återlämnar materialet behöver du inte betala fakturan. Du kan också välja att köpa ersättningsexemplar på egen hand eftersom det i många fall blir till en lägre kostnad.


Läromedel och miniräknare

Läromedel lånas i regel ut terminsvis eller under ett helt läsår beroende på hur länge kursen pågår. Du får inte låna läromedel efter att din kurs avslutats om du inte behöver komplettera eller liknande.

Viktigt! Eftersom alla miniräknare och läromedel ser likadana ut är det lätt att förväxla dessa med andra. Tänk på att varje bok eller miniräknare är märkta med en unik kod som registreras på ditt konto när du lånar. Om du återlämnar något som är utlånat på någon annans kort är det just den boken som avregistreras och inte det exemplar som du faktiskt lånade, vilket innebär att du ändå kan bli betalningsskyldig för medier som du tror att du har återlämnat. Därför är det mycket viktigt att du har koll på de exemplar som du faktiskt har lånat. Det gör du bäst genom att märka kursböcker och miniräknaren med exempelvis namn och klass. 

Bibliotekets medier

I biblioteket finns det skönlitteratur och fackböcker som du gärna får låna hem. I regel får du låna dessa i fyra veckor med chans att förlänga om inte någon annan har reserverat materialet.
Vi har även dagstidningar och tidskrifter som du gärna får läsa i biblioteket. Äldre tidskrifter får du låna hem i en vecka.
Biblioteket betalar även för en del databaser. En del av dem når du enbart på skolans nätverk.

Om du är osäker på vilka lån du har kvar på ditt konto kan du alltid logga in på ditt konto i SELMA.


Mer information om vad som händer i biblioteket, tips, vilka databaser vi har och annat som kan underlätta och förgylla dina studier och din studietid hittar du här i bloggen. Bidra gärna med synpunkter, åsikter och tips, Petri bibliotek är trots allt 
ditt bibliotek. 
http://stpetribibblan.blogspot.se/